Callinwest

SEMINARIES IN COMMUNICATIE

SEMINARIES IN COMMUNICATIE

Efficiënte en krachtige tools, gepersonaliseerd en aangepast aan de behoeften van het bedrijf : modules in de moedertaal of in een vreemde taal (Engels, Nederlands, Frans). De combinatie van verbale en non-verbale communicatietools maken het krachtig. De lesgevers zijn native speakers, door onze zorgen opgeleid,en gespecialiseerd in hun communicatiedomein. Modules van 2 dagen of 4 ½ dagen.

  • De kunst van het onderhandelen
 Voor diegenen die al op occasionele of systematische wijze onderhandelen en meer efficiëntie zoeken in hun transacties waarbij de « innerlijk kracht » wordt ontwikkeld.
  • Het woord nemen voor een groot publiek Om uw ideeën voor te bereiden, te structureren, en duidelijk te presenteren. De verwachtingen van uw publiek te leren peilen en te begrijpen. De boodschappen op een grondige manier en op een langere termijn door te kunnen geven. Op een efficiëntere manier de opvolging van het evenement te verzekeren.
  • Efficiënte vergaderingen Voor alle bedrijfsmensen die vergaderingen dienen voor te bereiden, te leiden of er gewoonweg aan deel te nemen in hun moedertaal of in de beoogde aan te leren doeltaal (Frans, Nederlands, Engels)
  • De geschreven communicatie Richt zich tot alle mensen die de geschreven comunicatie onder de knie moeten krijgen of in hun moedertaal of in een andere doeltaal met als niveau een minimum van een B1.
  • Verzekeren aan de telefoon Om te onthalen, te antwoorden, te informeren, te onderhandelen, te overtuigen en te verkopen.
  • Het aanwervingsgesprek Een coherente aanwervingspolitiek uitdokteren door pertinente criteria vast te leggen. Het bedrijf voorstellen met haar voordelen en haar werkpunten.
  • Executive coaching of de gepersonaliseerde coaching Simuleert de werkomgeving met precisie volgens de communicatiebehoeften. Een onomwonden formule om tegemoet te komen aan uw specifieke behoeften op hoog niveau (Frans, Nederlands, Engels).