Callinwest

Taallessen voor Volwassenen

Niets natuurlijker en eenvoudiger uiteindelijk dan een vreemde taal te leren !
Het originele concept van de « Natural Effective Learning » (NEL) van CallinWest respecteert uw persoonlijkheid als deelnemer, wat uniek is, en gebruikt een globale benadering, onder meer door via aangepaste activiteiten de 2 hemisferen van ons brein te mobiliseren op een simultane wijze : de linkerhemisfeer of het analytische brein en de rechterhemisfeer of het holistische en creatieve brein.

Het impliceert 3 fases in de taalonderdompeling, die men ontmoet tijdens het natuurlijke proces om de moedertaal te integreren :
  • De ontdekking : je hebt de eerste mondelinge automatismen verworven in een familiale omgeving.
  •   Het structureren : op school leerde je lezen, schrijven, de expressie en de analyse van de taal.
  •   De toepassing : alles wat je hebt geleerd, heeft zich op langere termijn samengebundeld in jouw geheugen en je past het toe in nieuwe contexten.
Deze gelijkaardige benadering ,die hand in hand gaat met het aanleren van de moedertaal, laat je toe om sneller te leren in een aangename sfeer.

Voor al onze formules : niveautest gratis, behoeftenanalyse , leerprofiel, concept « NEL », native taaltrainers bijgestuurd door onze zorgen, 7 competentieniveaus met het gebruik van CECR, materiaal inbegrepen, mogelijke subsidies , Kwaliteitsaudit QFOR, permanente kwaliteitscontrole , 1u les =60 minuten !

  •   Taallessen privé of semi-privé : tussen 7u30 en 21u30, minimum 1u30 per sessie, aangepaste inhoud.
  •   Lessen per telefoon of via Skype : sessies van 30 minuten
  •   Niet-residentiële taalbaden : privé of semi-privé met of zonder lunch/30u of 35u gedurende 5 dagen
  •   Residentiële taalbaden : in België of in het buitenland
  •   Voorbereiding op certificaten : GB/NL/FR
  •  Gemengde leermethode of « Blended Learning »: werken met een software die de opening van het oor stimuleert en afstemt op de klanken van de beoogde taal samen met coaching van dichtbij of op afstand (via Skype). Dit om de opleiding goed te laten verlopen en de deelnemer goed te volgen, op te volgen en bij te sturen indien nodig. Dit systeem versnelt de vooruitgang op een snelle manier en verhoogt op een duidelijke manier de spontaneïteit en het zelfvertrouwen. Het biedt de deelnemer en het bedrijf meer flexibiliteit aan.