Callinwest

Traduction/Blended

VERTALING EN NALEZEN VAN TEKSTEN

  • Vertaling en nalezen van professionele teksten, technisch, juridisch, creatief, uit de bedrijfswereld, van en naar alle Europese talen. ( De andere talen worden geval per geval bekeken)

  • Wij verzekeren een nauwe samenwerking tussen de klanten en onze vertalers om de vertaling zo getrouw mogelijk te realiseren.

  • Alle vertalers werken in hun moedertaal en het resultaat wordt nagezien.

  • Stuur jullie documenten door en jullie krijgen snel een offerte.


GEMENGDE OPLEIDING OF BLENDED LEARNING


De mogelijkheid is er ook om een gemengde opleiding te volgen waar je enerzijds les krijgt van de taaltrainer en anderzijds via telefoon wordt bijgestuurd  of via de Webcam en op afstand via een platform. De gemengde aanleermethode werkt het leren in de hand via een platform en de klassieke leermethode. Op deze wijze is er een afwisseling tussen enerzijds de sessies op afstand en anderzijds de face-to-face lessen met de taaltrainer. De « Blended Learning » laat de goed afgestemde opleidingen toe op een flexibele manier te volgen , wat op zijn beurt meer vrijheid biedt zowel aan de deelnemer als aan het bedrijf. Dit type van gemengde aanleermethode garandeert geslaagde resultaten die hoger scoren dan enkel on-line onderwijs.Contacteer ons voor meer info.